Αισιόδοξοι για την άμεση επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς ακινήτων, μόλις αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της...